Енциклопедия за най-малките:Какво правят космонавтите

  • Ясни,опростени и информативни илюстрации
  • Кратки и достъпни текстове
  • Стабилни и удобни капачета
Книгите от тази поредица:
  • дават първи познания за околния свят и отговарят на многобройните въпроси на децата
  • развиват любознателността и говорните умения,обогатяват речта

Корица:твърда

Брой стрници:16

Размер:18 х 19,7